Lees verder

Een samenhangende benadering voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Dat is de kern van de nieuwe Zorgstandaard Dementie.

De Zorgstandaard ondersteunt hiermee dementienetwerken om hun dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal. Het Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie geautoriseerd nadat meer dan 20 partijen deze hebben onderschreven. Daaronder vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cli√ęnten en mantelzorgers en de zorgverzekeraars, en vele beroepsorganisaties. De Zorgstandaard Dementie 2020 vervangt die uit 2013.
‚ÄėWij hebben nu een heldere visie ontwikkeld op persoonsgerichte en integrale zorg voor personen met dementie √©n mantelzorgers‚Äô, vertelt Robbert Huijsman, voorzitter van de werkgroep. ‚ÄėKern daarvan is het mensbeeld in plaats van het ziektebeeld: zo lang mogelijk m√©ns zijn en regie houden, met gezamenlijke besluitvorming en respect voor de eigen wensen en behoeften van de unieke persoon, ook bij gevorderde dementie.‚Äô

Juiste hulp op juiste moment
Die visie is doorvertaald naar alle fasen van het dementietraject, van de niet-pluisfase tot en met de stervensfase en de nazorg voor mantelzorgers, opdat de juiste persoon de juiste hulp op het juiste moment kan geven. Huijsman: ‚ÄėDe integraliteit hebben we verder doorontwikkeld op de niveaus van professional, organisatie en stelsel, met hoekstenen zoals √©√©n zorgleefplan, casemanagement en geco√∂rdineerde netwerkzorg. Uiteindelijk zijn we gekomen tot 25 concrete aanbevelingen voor wat goede dementiezorg en -ondersteuning is. Ook hebben we 12 kwaliteitsindicatoren benoemd. Die zijn overigens niet verplicht maar alle betrokken partijen hebben die omarmd als hulpmiddel voor leren en verbeteren.‚Äô

Gezamenlijkheid
De focus van de Zorgstandaard Dementie ligt op het wat en waarom van persoonsgerichte en integrale zorg, niet op het wie en hoe. Projectleider Rinske Boomstra: ‚ÄėDie uitwerking van wie en hoe hoort thuis in richtlijnontwikkeling en regionale zorgprogrammering. Daar liggen ook de prestaties, contractering en eventuele verantwoording. Met deze Zorgstandaard Dementie geven we vooral een verbindende visie en een perspectief om het hele dementietraject te kunnen verbeteren. En het mooie is dat we hem echt in gezamenlijkheid hebben ontwikkeld.‚Äô

De juiste professionals
Elly Cox van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF): ‚ÄėWij onderschrijven de kracht van samenwerking door alle betrokken professionals bij het leveren van optimale en passende zorg aan personen met dementie en hun naasten. Deze Zorgstandaard Dementie helpt logopedisten om zicht te krijgen op de stip aan de horizon: niet alleen de juiste zorg op de juiste plek voor personen met dementie en hun naasten, maar ook op het juiste moment door de juiste professionals.‚Äô

Kennisdossiers
De herziening van de Zorgstandaard Dementie vond plaats als onderdeel van het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar. Dat programma ondersteunt dementienetwerken ook bij de implementatie van de aanbevelingen en ontwikkelt daarvoor