Log in

Zorgverzekeraars vragen zorgaanbieders hun declaraties tijdig (eigenlijk al voor 1 februari) in te dienen. Deze gegevens zijn nodig voor een goede afwikkeling van de generieke meerkostenregeling. Op basis van de declaraties worden de percentages van deze regeling vastgesteld en de hoogte van de meerkostenbijdrage voor iedere zorgaanbieder bepaald.

Zorgaanbieders investeerden afgelopen jaar in het tegengaan van verspreiding van het coronavirus. Zorgverzekeraars komen hen met een meerkostenregeling tegemoet in de extra kosten die zij daarvoor hebben gemaakt. De definitieve percentages voor deze meerkostenregeling worden begin volgend jaar vastgesteld op basis van de omzetten van de verschillende beroepsgroepen in 2020. Daarna volgt de vaststelling van de hoogte van de bijdrage voor iedere aanbieder.