Log in
Zorgverzekeraars gaan vanaf komende zomer de generieke continuïteitsbijdrage (CB) definitief vaststellen. Zorgaanbieders die deze financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd en al een voorlopige bijdrage hebben gehad, krijgen dan een eindafrekening. Die is vereenvoudigd

Vanaf mei 2020 konden zorgaanbieders een aanvraag indienen voor de generieke continuïteitsbijdrage, die vervolgens door zorgverzekeraars is uitbetaald. Dit betrof op dat moment een voorlopige bijdrage, die medio 2021 definitief vastgesteld zou worden. Om met die definitieve vaststelling daadwerkelijk te kunnen starten, hebben zorgverzekeraars gekozen de berekening iets te vereenvoudigen.

Berekening per zorgverzekeraar
Om de berekening van de definitieve CB eenvoudig te houden en niet te tijdrovend, wordt deze decentraal, dus door iedere zorgverzekeraar zelf, uitgevoerd. Dat was ook bij de voorlopige berekening het geval. Om onbedoelde negatieve effecten voor zorgaanbieders te voorkomen wordt inhaalzorg niet meegenomen in de berekening. De omvang van de inhaalzorg is dus op ‘nul euro’ gesteld.

Meer informatie vind je op de website van ZN. Daar vind je onder andere documenten en Q&A’s de