Log in
Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars, kan zich vinden in een NVLF-voorstel over het kwaliteitskader voor logopedische zorgverlening. Dat is de uitkomst van een overleg dat afgelopen maanden is gevoerd.
Redactie

De NVLF heeft een kwaliteitskader opgesteld met daarin opgenomen zowel bestaande instrumenten als nieuwe (doorontwikkeling toets).

Vorige week heeft ZN het NVLF-voorstel in grote lijnen onderschreven. Daarbij is nadrukkelijk verklaard dat het kwaliteitsbeleid een zaak van de beroepsgroep zelf is. Dat is voor de NVLF een belangrijke uitspraak. Het is nu aan de NVLF om verdere invulling te geven aan het kwaliteitstraject.

Voor de korte termijn zal de kwaliteitstoets worden doorontwikkeld. Dit betekent dat de geldigheidstermijn certificaat kwaliteitstoets verlengd gaat worden van 2 naar 3 jaar. Ook wordt de kwaliteitstoets voor de praktijken die de kwaliteitstoets al meerdere keren hebben gedaan doorontwikkeld. De huidige kwaliteitstoets richt zich op het toetsten van basiseisen rondom dossiervorming, NVLF-richtlijnen en praktijkvoering. De vervolgstap richt zich op verdieping van het methodisch handelen en klinisch redeneren of op doelmatige zorg. Naar verwachting worden deze trajecten in de vorm van coaching aangeboden waarin de praktijk zelf kiest waaraan gewerkt gaat worden. Het volgen van de stappen van kwaliteitsverbetering (reflecteren