Log in
Micha Borsje, zorginkoper bij Caresq, heeft onlangs meegelopen in de praktijk van Chantal Mailly, Logopediepraktijk Logomedia. Doel was over en weer beter inzicht te krijgen in het handelen. Beiden kijken terug op een opbouwend en positief bezoek.
Redactie

Er is begrip gekomen voor de werkwijze van de zorgverzekeraar (waarom bijvoorbeeld bepaalde zaken opgenomen zijn in contracten) en andersom heeft de logopedist inzicht gegeven in het vakgebied logopedie.

Tijdens het overleg zijn ook de zorgen besproken die spelen binnen de logopedie over de oplopende wachtlijsten en het invullen van vacatures. De zorginkoper heeft behandelingen bijgewoond van patiënten met een (vermoeden van) TOS. Dit was een goede aanleiding om de achtergronden van TOS toe te lichten.