Log in
Vorige week lieten we al weten dat de NVLF een ZonMw-subsidie toegekend heeft gekregen voor een inventarisatie van beschikbare en gewenste kwaliteitsstandaarden binnen het werkveld. Deze week is er weer nieuws, want de ZonMw-subsidieoproep voor projectideeën om kennisvragen uit de kennisagenda logopedie te beantwoorden is van start gegaan.

De subsidieoproep is onderdeel van het programma Paramedische Zorg 2019-2022. Het doel van deze subsidieoproep is het beantwoorden van kennisvragen uit de kennisagenda logopedie. De NVLF heeft kennisvragen uit de volgende thema’s geprioriteerd om uit te zetten in deze subsidieronde:

  1. Thema 1: Effectiviteit van logopedisch handelen (onderdeel klinimetrie en effectiviteit)
  2. Thema 2: Multi- en interprofessionele zorg voor mensen met logopedische stoornissen
  3. Thema 3: Innovatie van logopedisch handelen

Omdat er vanuit de kennisagenda logopedie al onderzoeken lopen, heeft de NVLF in samenspraak met de wetenschapsraad, de commissie vakinhoud en het NVLF-bestuur een keuze gemaakt voor prioritering: “Voor de borging van kwaliteit van logopedische zorg wil de beroepsvereniging over valide instrumenten beschikken waarmee zorg geëvalueerd kan worden vanuit het patiëntenperspectief. En blended care kunnen aanbieden waarbij de intensiteit, en daarmee de effectiviteit, van therapie verhoogd kan worden met behulp van online oefenprogramma’s.”

De specifieke kennisvragen die hierbij horen, kun je terugvinden in de