Lees verder

De afgelopen week stonden de laatste Zomertoerbijeenkomsten van Friesland/Groningen/Drenthe en Utrecht op het programma. Daarmee is de Zomertoer 2021 afgerond. Ondanks het feit dat de bijeenkomsten online plaatsvonden kijken we terug op een geslaagde rondgang langs leden en hogescholen met een redelijk goede opkomst, enthousiaste leden en ruimte voor veel interactie tussen de vereniging, de praktijk en de opleidingen.

De Zomertoer reisde dit jaar online langs de districten. Elk Zomertoerprogramma duurde drie uur. Het eerste uur werden de deelnemers toegesproken door het NVLF-bestuur en ledenraad. Het tweede uur nam de plaatselijk opleiding Logopedie voor haar rekening en het laatste uur was het woord aan het werkveld en de deelnemers zelf.

Kon je niet aanwezig zijn, dan heb je wat gemist. Gelukkig zijn de Zomertoerbijeenkomsten terug te kijken via onderstaande link. De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor 3 punten. (Nb. Je kunt voor het bekijken van één Zomertoerbijeenkomst punten ontvangen.)

Terugkijken Zomertoerbijeenkomst Friesland/Groningen/Drenthe, 22 juni 2021

Terugkijken Zomertoerbijeenkomst Utrecht, 24 juni 2021

Kijk voor andere bijeenkomsten op www.nvlf.nl/zomertoer


Eerste uur
Het eerste uur werd gestart met een introductie van de gastheer, Boudewijn de Ridder, over het thema van de Zomertoer: ‘Samenwerken in de Regio’. Samenwerken met andere zorgprofessionals in de regio wordt in de toekomst steeds belangrijker. Door toenemende vergrijzing, complexere zorgvragen en het betaalbaar houden van de zorg, moeten we ons voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken, het delen van kennis en creativiteit binnen de zorg. Er zijn al een heleboel goede initiatieven, maar er is nog veel te winnen. De NVLF verwacht dat de komende jaren de logopedische zorg dicht bij de patiënt wordt aangeboden in interprofessionele teams. Dat is ook een van de ambities 2021-2027 van de vereniging die tijdens de Zomertoer door bestuursleden werden toegelicht. 

Ambities 2021-2027
De zorgwereld ontwikkelt zich volop. Het is belangrijk dat we als beroepsgroep in gezamenlijkheid antwoord geven op deze ontwikkelingen. De NVLF wil dat doen in nauwe samenwerking met de leden. Er zijn vijf ambities geformuleerd en die de NVLF in 2027 gerealiseerd wil zien. Van ambitie naar dagelijkse praktijk is geen zaak die in één keer geregeld is. Het vraagt een logopedist tijd om veranderingen in het werkproces eigen te maken. Daarom werkt de NVLF toe naar ambities voor 2027. Het jaar dat de NVLF 100 jaar bestaat en het moment waarop we vooruitkijken naar de nieuwe eeuw die we ingaan!

Jaarlijks gaan we evalueren in welke mate de ambities kunnen worden verwezenlijkt en nog aansluiten op de ontwikkelingen om ons heen. Voor het eerst doen we dat medio 2022.

Meer informatie over deze ambities kun je vinden op www.nvlf.nl/ambities2021-2027.

Ledenraad
Het eerste uur werd afgesloten door ledenraadsleden. Niet iedereen weet dat de ledenraad het hoogste besluitvormend, meedenkend en adviserend orgaan van de vereniging is. Dat de Ledenraad het gevoerde beleid van de NVLF toetst, de begroting, de jaarrekening en het jaarplan vaststelt en input geeft voor het beleidsplan. 

De ledenraad bestaat momenteel uit 13 actieve raadsleden maar dit kunnen er maximaal 30 zijn. Daarom deden zij een oproep voor nieuwe enthousiaste en betrokken ledenraadsleden die de vereniging en het vak een warm hart toedragen. Deelnemen geeft de kans om op een laagdrempelige wijze actief bij te dragen aan het werkveld en de vereniging. Deelname biedt ook persoonlijke voordelen; het geeft voldoening, het is leerzaam en vergroot je netwerk. De ledenraad vergadert vier keer per jaar en je ontvangt daarvoor een vergoeding en eventuele reiskosten.

Meer informatie: https://www.nvlf.nl/de-nvlf-ledenraad-zoekt-leden/

Tweede uur
Het tweede uur werd op dinsdag 22 juni ingevuld door Hanzehogeschool Groningen en donderdag 24 juni door Hogeschool Utrecht.

De Hanzehogeschool Groningen lieten de deelnemers kennis maken met de wijze waarop zij interprofessioneel onderwijs vormgeven en gaven een kijkje in hoe hun studenten met andere disciplines leren samenwerken binnen de hogeschool en in het werkveld. Door middel van een zogenaamde ‘IP-Game’ strijden studenten om wie de beste interprofessionele samenwerking heeft. Aan de hand van casussen uit de praktijk. De docenten zijn enthousiast over de resultaten en denken dat de tweede ambitie van de NVLF, interprofessionele teams in 2027, haalbaar is.

Ook de Hogeschool Utrecht onderneemt verschillende activiteiten in samenwerking met partners in de regio. Doel is de kwaliteit van ze zorgverlening te verhogen waarbij de cliënt centraal staat. In een vol programma werden een aantal van deze activiteiten uitgelicht. Opvallend was het Gezond & Wel programma waarbij studenten vanuit gezondheids- en welzijnsopleidingen samenwerken in de nieuwe Gezond & Wel klinieken van de hogeschool. Samenwerken in interprofessionele teams aan de hand van casussen met echte personen en echte vragen. Zo leren de studenten de mens centraal stellen. En dat niet alle vragen die de cliënt stelt voor logopedisten zijn.

Kijk de hele presentatie terug via de bovenstaande terugkijklink.

Derde uur
In het derde uur werden vooraf opgenomen interviews uit de regio getoond. Deze week bezochten we Mieke Hilverts in Hilversum en Henriëtte Delsing in Utrecht. Mieke Hilverts is als logopedist in het onderwijs verbonden aan UNITA een samenwerkingsverband voor passend onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek. Henriëtte Delsing is als praktijkhouder actief in legio samenwerkingsverbanden.

Kijk hier het hele interview terug:

Interview Mieke Hilverts, samenwerkingsverband passend onderwijs UNITA

Interview Henriëtte Delsing, samenwerkingsverbanden Logopediepraktijk Overvecht

Kijk alle Zomertoerinterviews terug op www.nvlf.nl/zomertoer.

Zomertoer afgerond
Eind mei en de hele maand juni toerde de NVLF, samen met de hogescholen, virtueel door het land door middel van online bijeenkomsten. We bezochten de leden in de regio, deden kennis op en wisselde informatie uit over actuele landelijke en regio-specifieke onderwerpen.

We kijken terug op een goede Zomertoer en willen alle geïnterviewden, de hogescholen, ledenraadsleden, bestuursleden, de mensen achter én voor de schermen en natuurlijk de deelnemers danken voor hun bijdrage.

Zomertoer 2022
In 2022 komt de Zomertoer weer voorbij. Om de bijeenkomsten meer af te stemmen op de leden, horen we graag welke onderwerpen er in 2022 volgens jou besproken moeten worden. En we willen weten of je de Zomertoer graag op locatie of online vanuit huis wilt volgen. Stuur je reactie o.v.v. Zomertoer 2022 naar communicatie@nvlf.nl.