Log in
Het onderzoeksproject ZINnig van het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht draait op volle toeren. Het project wordt uitgevoerd door docent-onderzoekers en praktiserende logopedisten uit eerstelijns praktijken. De NVLF is betrokken als consortiumpartner en is lid van de stuurgroep van het project.
Redactie

In het project ZINnig wordt onder andere een therapieprogramma voor kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar met grammaticale problemen ontwikkeld. Aanleiding voor dit onderzoeksproject waren de praktijkvragen van logopedisten naar geschikt behandelmateriaal voor deze doelgroep. Een geschikt behandelprogramma kan alleen ontwikkeld worden wanneer goed bekend is wat logopedisten willen en welk materiaal past bij hun doelgroep.

Het lectoraat Logopedie werkt daarom samen met enthousiaste logopedisten uit tien eerstelijnspraktijken. Logopedisten denken mee over de inhoud van het programma, geven feedback op prototypes en testen deze uit in hun behandelingen. In een later stadium zullen ook kinderen feedback geven op het ontwikkelde materiaal.

Op 6 maart jl. kwamen logopedisten en onderzoekers bijeen om in een codesign sessie kennis, behoeften en eisen van logopedisten op te halen voor het te ontwikkelen behandelprogramma. De logopedisten waren heel enthousiast over de codesign werkvormen die hun kennis en creativiteit naar boven haalden. De opgedane ideeën en kennis worden meegenomen in de ontwikkeling van