Log in
Vanuit het Radboud UMC in Nijmegen is door twee verpleegkundig specialisten en drie CVA-patiënten een educatieve website ontwikkeld voor mensen die op jonge leeftijd (onder de 50) te maken krijgen met een hersenbloeding, herseninfarct of een afwijking van de hersenvaten. Op deze website staat ook informatie voor hun naasten en zorgverleners.

Op www.youngstroketoolbox.nl is informatie te vinden over oorzaken, behandelingen, gevolgen, het verder leven met deze gevolgen en wie patiënten hiervoor nodig hebben in hun regio.

Waarom speciale aandacht voor jonge mensen met een herseninfarct of -bloeding?

  • Bij jonge patiënten met hart- en vaatziekten is er soms een andere oorzaak dan de bekende risicofactoren voor slagaderverkalking (atherosclerose). Daarom wordt elke jonge patiënt besproken in een multidisciplinair overleg dat bestaat uit: een neuroloog, vasculair internist, cardioloog, gynaecoloog en verpleegkundig specialist.
  • De meeste onderzoeken naar de gevolgen en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten worden gedaan bij oudere patiënten. Door systematisch gegevens van jonge patiënten te verzamelen, krijgen artsen meer inzicht in de gevolgen en behandelingen van hart- en vaatziekten bij deze jonge patiënten.
  • Jonge patiënten met hart- en vaatziekten lopen soms tegen andere