Log in

Op 1 januari 2022 treedt de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders, waaronder logopedisten. Helaas komen er door de invoering van de Wtza nieuwe administratieve lasten bij.   

Kijk op www.nvlf.nl/wtza voor de verplichtingen en wat deze nieuwe wet voor jou betekent. 

Onevenredig 
De NVLF betreurt dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwe en niet goed werkbare regeling Wet Toetreding Zorgaanbieders instelt die fraude moet tegengaan. Vanuit de NVLF en PPN  is meermaals bij VWS aangegeven dat deze regeling kleine praktijken en ZZP’ers onevenredig raakt.