Lees verder
Sinds 1 januari is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders, waaronder logopedisten.

Op www.nvlf.nl/wtza vind je veel informatie, waaronder het stroomschema ‘Wat betekent de Wtza voor jou?’ waarin je duidelijk kunt aflezen wat van jou wordt verwacht bij welk aantal zorgverleners in dienst.    

FAQ 
Heb jij een vraag over de Wtza? Op onze website vind je nu een overzicht van veel gestelde vragen over deze nieuwe wet. Ga naar www.nvlf.nl/wtza-faq.   Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via logopedie@nvlf.nl.

Formats en workshops
In samenwerking met onze PPN-partners zal de NVLF haar leden komend jaar ondersteunen door formats te ontwikkelen en workshops over de Wtza te geven. Houd voor deze formats en workshops onze website en nieuwsbrief in de gaten.