Log in

Eén van de verplichtingen die volgen uit de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza), die op 1 januari jl. in werking is getreden, is de meldplicht voor zorgverleners. Praktijkhouders en logopedisten die werken als ZZP’er moeten uiterlijk 30 juni 2022 aan deze meldplicht hebben voldaan.

De Wtza heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders. De meldplicht geldt voor zorgverleners die reeds zorg verlenen, zorg willen gaan verlenen of zorg laten verlenen. Reeds bestaande zorgverleners moeten binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de wet, dus uiterlijk 30 juni 2022, hebben voldaan aan de meldplicht.

Wat moet je precies doen?
Praktijkhouders en logopedisten die werken als ZZP´er, moeten ervoor zorgen dat zij ingeschreven staan in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZA). Logopedisten in loondienst hoeven zich niet te melden. Registratie in het LRZa