Lees verder

Eén van de verplichtingen die volgen uit de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza), die op 1 januari jl. in werking is getreden, is de meldplicht voor zorgverleners. Praktijkhouders en logopedisten die werken als ZZP’er moeten uiterlijk 30 juni 2022 aan deze meldplicht hebben voldaan.

De Wtza heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders. De meldplicht geldt voor zorgverleners die reeds zorg verlenen, zorg willen gaan verlenen of zorg laten verlenen. Reeds bestaande zorgverleners moeten binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de wet, dus uiterlijk 30 juni 2022, hebben voldaan aan de meldplicht.

Wat moet je precies doen?
Praktijkhouders en logopedisten die werken als ZZP´er, moeten ervoor zorgen dat zij ingeschreven staan in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZA). Logopedisten in loondienst hoeven zich niet te melden. Registratie in het LRZa gebeurt in principe automatisch. Hiervoor worden gegevens uit het Handelsregister van de KvK en AGB-register overgenomen.

In het Zorgaanbiedersportaal kun je checken of jouw praktijk of onderneming (correct) ingeschreven staat. Als jouw praktijk nog niet in dit register staat moet je zelf de praktijk voor 1 juli 2022 melden.
Zijn je gegevens niet juist? Lees hier wat je dan moet doen.

In 2022 gestart met een praktijk of als ZZP’er?
Logopedisten die dit jaar starten met een logopediepraktijk of gaan werken als ZZP-er moeten zich vóór aanvang van de zorgverlening melden via het meldingsformulier bij het LRZA. Klik hier voor meer informatie over het melden voor nieuwe zorgverleners.

Meer informatie