Log in
De groei van de zorg(vraag) is op termijn onhoudbaar. We gebruiken met zijn allen steeds meer en steeds duurdere zorg, waardoor de grenzen van de financiële, personele en de maatschappelijke houdbaarheid in zicht komen.

In het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak (rapport nr. 104, 2021) komt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)  tot de conclusie dat we – om de groei van de zorg te begrenzen – beter moeten gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen. Leidend zijn hierbij twee uitgangspunten. Waar kunnen we de meeste gezondheidswinst behalen? En in welke delen van de zorg moeten kwaliteit en toegankelijkheid versterkt worden? 

De toekomst van logopedie 
Het zijn adviezen aan de regering en gaan dus over de organisatie van de zorg als geheel (lees hier het hele rapport), tegelijkertijd laat het ons weer eens zien dat de zorg gaat veranderen. Zie ook de animatie die we maakten:&