Log in

Afgelopen week is de NVLF door Vektis op de hoogte gesteld van de wijzigingen die invloed kunnen hebben op de AGB-registratie.

In het afgelopen jaar hebben Vektis en Kwaliteitsregister Paramedici (KP) een automatische koppeling tot stand gebracht waarmee de erkenningen/registraties van KP voortaan automatisch verwerkt kunnen worden in het AGB-register. Een groot aantal KP- erkenningen zijn in de afgelopen periode toegevoegd aan AGB-codes waar deze nog niet aanwezig waren.

Een juiste registratie in AGB zorgt voor een soepeler declaratieproces en verlichting op administratief vlak voor de zorgverleners.

Bij de meeste AGB-codes heeft Vektis in samenwerking met KP de koppeling kunnen maken tussen AGB-code en KP-nummer. Voor een klein deel van de zorgverleners in AGB hebben wij geen KP-nummer kunnen vinden. Er wordt hen dan