Log in

In het najaar van 2023 worden de herziene DTL-criteria gepresenteerd, voorzien van een aangepaste toelichting en een heldere beslisboom. Wij informeren je alvast over de voornaamste veranderingen.

Het uiteindelijke doel van DTL is het in kaart brengen van onbekende patronen in de gezondheid die de logopedische behandeling in de weg kunnen staan. Na een DTL-screening kan in de meeste gevallen direct worden overgegaan tot een uitgebreidere anamnese, analyse en logopedisch onderzoek, zodat de juiste behandeling kan worden ingezet.

Logopedisten in het werkveld zijn in staat om zelf te beoordelen of een specifieke hulpvraag binnen hun expertisegebied valt of dat er een huisarts of andere zorgverlener bij betrokken moet worden.

In de meeste gevallen kan de logopedist direct de klachten behandelen waarmee een cliënt zich meldt