Lees verder
Op 28 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De nieuwe wet gaat per 1 januari 2020 van kracht. Vanaf dan hebben alle organisaties te maken met nieuwe regels voor arbeidscontracten en flexibel werk.
Redactie

Het doel van de wet is de arbeidsmarkt tussen vaste en flexibele contracten meer met elkaar in evenwicht te brengen. Zo moet vast minder vast worden en flex minder flex.

De belangrijkste maatregelen van de nieuwe wet:

 • De ketenbepaling wordt gewijzigd. Na 3 tijdelijke contracten binnen 3 jaar ontstaat recht op een vast contract (dit was 2 jaar).
 • Vaste invulling flexibele contracten. Aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract moet de werkgever elk jaar een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang (op basis van de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden).
 • Meer WW-premie bij flexibel/tijdelijk contract. Werkgevers betalen een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel/tijdelijk contract.
 • Recht en opbouw transitievergoeding
  Werknemers hebben bij ontslag direct van het begin recht op de transitievergoeding (dit was minimaal twee jaar in dienst). Verder is de opbouw nu gekoppeld aan de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. De hogere transitievergoeding voor iemand die meer dat 10 jaar in dienst is vervalt.
 • Combineren ontslaggronden
  De werkgever kan bij het indienen van een ontbindingsverzoek bij de rechter verschillende ontslaggronden combineren.
 • Stringentere regels payroll
  Payrollwerknemers hebben straks recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst bij een werkgever. Ze vallen dan niet meer onder het uitzendregime. Een uitzendbeding of ruimere ketenbepaling zijn daarmee van de baan.

De informatie op onze site is op de aanstaande wetswijziging aangepast. Zie onder andere de documenten Praktijkhouder en werkgever, wat komt erbij kijken? En de toelichting op het personeelsreglement. Kijk hiervoor op de site bij werk en organisatie bij logopedist in een praktijk.