Log in
Hoewel de huidige cao voor de umc’s pas op 31 december van dit jaar eindigt, zijn de voorbereidingen voor de onderhandelingen voor de nieuwe cao umc van start gegaan. Mede namens de NVLF onderhandelt FBZ over deze cao.
Redactie

De onderhandelaars van FBZ hebben aan de aangesloten verenigingen, waaronder de NVLF, gevraagd wensen voor de nieuwe cao aan hun leden te vragen. Ervaar je knelpunten in jouw arbeidsvoorwaarden? Heb je punten ter verbetering van de arbeidsomstandigheden? Over welke afspraken zou FBZ volgens jou in de nieuwe cao moeten onderhandelen? Geef deze punten uiterlijk 3 mei aan ons door via m.boersma@nvlf.nl.

Zodra bekend is wanneer de onderhandelingen inhoudelijk van start gaan, volgt daar berichtgeving over. Gedurende het cao-proces is via www.fbz.nl het verloop van de onderhandelingen te volgen. Wij houden onze leden op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.