Log in
Mede namens de NVLF onderhandelt FBZ over de cao VVT. In de cao VVT 2019-2021 staan afspraken die werknemers meer regie geven over hun werk-/privébalans op de langere termijn en die een extra mogelijkheid bieden om vitaal het einde van de loopbaan te bereiken. Samen met de andere cao-partijen werkt FBZ deze afspraken momenteel uit en daarvoor hebben zij jouw input nodig.

Het gaat om het Balansbudget, de Landingsbaan en stoppen na 45 jaar werken in de sector Zorg en Welzijn. De afspraken hierover zijn zogeheten ‘uitwerkingsafspraken’. Dat wil zeggen: de cao-partijen hebben het voornemen om ze in te voeren, maar daarvoor moeten eerst spelregels worden vastgesteld en de uitvoering moet mogelijk zijn (rekening houdend met wet- en regelgeving). De cao-partijen FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en de werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl zijn in een werkgroep aan de slag gegaan met de uitwerking van de afspraken. Het doel: dit jaar bepalen hoe de regelingen er concreet uit gaan zien.

Om een goed beeld te krijgen van werknemers die onder de regeling (gaan) vallen zijn de cao-partijen een enquête gestart. Het invullen van de enquête kost je slechts enkele minuten. Je medewerking wordt zeer op prijs gesteld.