Log in

In 2022 heeft het bestuur van de NVLF besloten om de NVLF-richtlijn ‘Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen’ te herzien. Deze richtlijn is in 2017 opgeleverd en behandeld als een statische richtlijn. Met andere woorden: tot op heden hebben er geen herzieningen dan wel aanvullingen plaats gevonden. Bij het herzien van een richtlijn is gekozen voor een pragmatisch model. De uitgangsvragen blijven, indien deze actueel zijn, behouden en de inhoud wordt waar nodig herzien.

In de werkgroep missen we nog een lid met het volgende profiel:

– Werkzaam in de eerste lijn
-Veel kennis van TOS
-Afgeronde master
-In de periode januari ’24 – april ’24 +- 20 uur beschikbaar zijn voor werkgroepbijeenkomsten en het schrijven van de modules

Er is een vacatievergoeding beschikbaar gesteld voor de (schrijf)bijeenkomsten.