Log in

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor KNO-Heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) is er 1 april 2023 gestart met de ontwikkeling van de Kennisagenda in de kwaliteitscyclus (KIKC).

Het doel van het KIKC project is om de kennisagenda in de kwaliteitscyclus te integreren. Om dit te bereiken hebben we vier subdoelstellingen: multidisciplinair opstellen, gerichter en vroegtijdig betrekken van stakeholders bij agenderen en prioriteren, continu updaten van kennisvragen en zorgen voor opvolging.
Binnen dit project wordt een nieuwe kennisagenda opgesteld door 9 werkgroepen. De thema’s van deze werkgroepen sluiten aan op de thema’s van het kwaliteitsbeleid van de NVKNO. De thema’s zijn: otologie, rhinologie, laryngologie, pediatrie, vestibulologie, slaapgeneeskunde, aangezichtschirurgie en hoofd-hals chirurgie en schedelbasispathologie.
Voor dit project wordt daar een negende thema aan toegevoegd met de hoofd-hals oncologie, waarbij de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) als multidisciplinaire ‘kerngroep’ fungeert.