Log in

In 2022 heeft het bestuur van de NVLF besloten om de NVLF-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van Afasie’ te herzien. Deze richtlijn is in 2015 opgeleverd en behandeld als een statische richtlijn. Met andere woorden: tot op heden zijn er geen herzieningen dan wel aanvullingen geweest.

Bij het herzien van een richtlijn is gekozen voor een pragmatisch model. De uitgangsvragen blijven, indien deze actueel zijn, behouden en de inhoud wordt waar nodig herzien in de periode november ’23 – maart ’24.

Graag nodigen wij leden uit om vanuit hun expertise met afasie in de periode van februari ’24 tot april ’24 antwoord te geven op prangende vragen uit de werkgroep, maar ook om commentaar te leveren op de conceptversie van de richtlijn die  naar verwachting half maart ’24 klaar ligt.

Tijdsinvestering: +-3 uur.