Log in

Voor de werkgroep bij de herziening van de beroep specifieke richtlijn TOS zijn wij op zoek naar logopedisten die affiniteit en werkervaring hebben met deze doelgroep die knelpunten vanuit het werkveld kan inbrengen die meegenomen kunnen worden in de herziening van de richtlijn.

Het doel van het project is het herzien van de richtlijn logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen uit 2016 en het ontwikkelen van een set van start- en stop criteria en een beslisboom die het gebruik van de start- en stopcriteria in de praktijk en het samen beslissen ondersteund. Met start- en stopcriteria kunnen logopedisten de keuze tot het starten en stoppen van een behandeling gemotiveerd vastleggen. Daarnaast heeft het project als doel de mogelijkheid te creëren om de data over het gebruik van de start- en stopcriteria gestandaardiseerd vast te leggen. hiermee kan de opbrengst van de landelijke en individuele benchmarkrapportages van de NIVEL