Log in

Voor de werkgroep bij de herziening van de beroep specifieke richtlijn Afasie zijn wij op zoek naar logopedisten die affiniteit en werkervaring hebben met deze doelgroep die knelpunten vanuit het werkveld kan inbrengen die meegenomen kunnen worden in de herziening van de richtlijn.

Het doel van het project is het herzien van de richtlijn diagnostiek en behandeling van afasie uit 2015 en het ontwikkelen van een set van start- en stop criteria en een beslisboom die het gebruik van de start-stopcriteria in de praktijk en het samen beslissen ondersteund. Met deze start-stopcriteria kunnen logopedisten de keuze tot het starten en stoppen van een behandeling gemotiveerd vastleggen.

De eerste bijeenkomst zal worden gepland in het najaar van 2022. Er worden vier verschillende werkgroep vergaderingen georganiseerd, tijdens de looptijd van het project (t/m september 2023) afwisselend fysiek en online.