Log in
Donderdag 2 juli is de werkgroep Vervolg Kostenonderzoek voor het laatst bij elkaar gekomen. Het was een goede, constructieve bijeenkomst waarin meningen zijn gedeeld en discussies zijn gevoerd, o.a. met NVLF-voorzitter Michel Dutrée. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het adviesdocument. Volgende week wordt dit document voorgelegd aan het bestuur.

Tijdens de bijeenkomst van donderdag hebben de werkgroepleden, waaronder vertegenwoordiging van de actiegroep ‘Wij zijn logopedie’, de punten op de i gezet en de laatste plooien gladgestreken. Ook de suggesties die leden hebben gestuurd n.a.v. een oproep in de nieuwsbrief van vorige week worden verwerkt in het advies.
Aan het eind van de avond was iedereen tevreden met het resultaat en blij dat ze hebben kunnen bijdragen aan deze werkgroep.

Advies
Er worden zeven categorieën genoemd in het advies: tarieven, inzichtelijk maken van indirecte uren en prestatiecodes, EPD en administratieve lasten, declarabele uren, praktijkvoering & medewerkers in loondienst en nieuwe diensten. Het tarief heeft uiteraard hoogste prioriteit.

De NVLF wil de leden van de werkgroep nogmaals bedanken voor hun bijdrage en betrokkenheid.

We houden jullie op de hoogte via de website en nieuwsbrief van de NVLF. Vanaf augustus hoor je meer over