Log in
Maandagavond 18 mei is de werkgroep vervolg kostenonderzoek voor de tweede keer bi j elkaar gekomen. Lees hier een kort verslag.

Het was een constructieve bijeenkomst waarin NVLF-voorzitter Michel Dutrée een toelichting gaf op de opdracht aan de werkgroep. Daarnaast verduidelijkte hij dat het kostenonderzoek onderdeel uitmaakt van het Bestuurlijk Akkoord 2019-2022 en beantwoordde hij vragen van de leden van de werkgroep. Vervolgens heeft de werkgroep diverse ideeën besproken en zijn teams gevormd om de ideeën en suggesties nader uit te werken.

De volgende bijeenkomst van de werkgroep staat gepland op donderdag 4 juni.