Log in

Voor de werkgroep eHealth zijn we op zoek naar een logopedist werkzaam in het (speciaal) onderwijs en een logopedist werkzaam in een instelling zoals ziekenhuis, verpleeghuis of VG.

In maart 2022 is de werkgroep eHealth gestart met als opdracht het opzetten, uitvoeren en monitoren van een eHealth Roadmap voor de periode 2022 – 2024. Het voornaamste doel is om uiterlijk in 2024 een netwerk van logopedisten te creëren, die eHealth een warm hart toedragen en hun kennis en ervaringen actief delen en verspreiden.

In 2022 komt de werkgroep komt overdag en meestal online bij elkaar. Dagen en tijden wisselen we af. In 2022 staan nog drie bijeenkomsten op de planning:

– 27 september 11.30 tot 13.30 uur
– 18 oktober 16.00 tot 18.00 uur
– 15 november 16.00 tot 18.00 uur

De werkgroep eHealth is echt een ‘werk’groep. Dat betekent dat we van jou verwachten dat je voorbereid naar de bijeenkomsten