Lees verder

Voor de werkgroep eHealth zijn we op zoek naar een logopedist werkzaam in het (speciaal) onderwijs en een logopedist werkzaam in een instelling zoals ziekenhuis, verpleeghuis of VG.

In maart 2022 is de werkgroep eHealth gestart met als opdracht het opzetten, uitvoeren en monitoren van een eHealth Roadmap voor de periode 2022 – 2024. Het voornaamste doel is om uiterlijk in 2024 een netwerk van logopedisten te creëren, die eHealth een warm hart toedragen en hun kennis en ervaringen actief delen en verspreiden.

In 2022 komt de werkgroep komt overdag en meestal online bij elkaar. Dagen en tijden wisselen we af. In 2022 staan nog drie bijeenkomsten op de planning:

– 27 september 11.30 tot 13.30 uur
– 18 oktober 16.00 tot 18.00 uur
– 15 november 16.00 tot 18.00 uur

De werkgroep eHealth is echt een ‘werk’groep. Dat betekent dat we van jou verwachten dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt, maar ook tussen de bijeenkomsten zaken gaat uitzoeken en uitwerken. We doen ons best om de werklast zo goed mogelijk te verdelen. Per bijeenkomst ontvang je een vacatievergoeding conform de nota onkostenvergoeding tarief 2. Bij de samenstelling van de werkgroep rekening met variatie in expertise enerzijds en een gelijke verdeling over de werkvelden anderzijds. De vrije vestiging en de opleidingen logopedie zijn al goed vertegenwoordigd.

Ben jij enthousiast over de kansen van eHealth voor de logopedist én cliënt? Heb je zelf ervaring met het ontwikkelen, implementeren of gebruiken van eHealth toepassingen? Wil jij met een groepje gelijkgestemden het voortouw nemen en zo jouw collega’s helpen om eHealth toegankelijk te maken? Én ben je lid van de NVLF? Dan zijn we op zoek naar jou!

Stuur vóór maandag 12 september een korte mail met jouw motivatie naar logopedie@nvlf.nl t.a.v. Yvonne Brookman. We laten je uiterlijk 19 september weten, of je 27 september al mee gaat doen!

Dit bericht sluit goed aan bij de ambitie van de NVLF die erop is gericht dat logopedische zorg in 2027 hybride is ingericht (lees hier meer over deze ambitie).