Log in
Op initiatief van de NVLF bezocht Tweede-Kamerlid Joba van den Berg (CDA) op vrijdag 18 januari 2019 een logopediepraktijk en de NVLF. Doel was meer inzicht te geven in het werk van de logopedist, waarbij ook het onderwerp praktijkkosten en praktijkvoering uitvoerig aan bod zijn gekomen. Aan het werkbezoek namen ook enkele lokale CDA-politici deel.
Redactie

Mevrouw Van den Berg en haar collega’s gaven na afloop aan een goed beeld gekregen te hebben van het werk en de meerwaarde van het vakgebied voor de zorg. In het gesprek bij de NVLF kwamen onder meer de problematiek van de werkdruk, oplopende wachtlijsten en de tarieven naar voren.

Het CDA-Kamerlid benadrukte daarbij een goede onderbouwing te willen zien voor de wens van de logopedisten tot een tariefsverhoging. Zij gaf aan dat voor een succesvolle belangenbehartiging overduidelijk moet blijken dat de huidige tarieven ontoereikend zijn voor een acceptabel vergoeding van de logopedist. Dat was voor haar geen vanzelfsprekendheid. Zij vindt het huidige tarief niet bij voorbaat ontoereikend, zich baserend op een vergelijking met de uurvergoedingen die zzp’ers ontvangen voor hun werkzaamheden. “Menige zzp’er is heel tevreden met een uurvergoeding van 60 tot 70 euro”, aldus Van den Berg. Tijdens het bezoek hebben we toegelicht dat deze vergelijking niet zonder meer op gaat. Een logopedist heeft te maken met