Lees verder
Op initiatief van de NVLF bezocht Tweede-Kamerlid Joba van den Berg (CDA) op vrijdag 18 januari 2019 een logopediepraktijk en de NVLF. Doel was meer inzicht te geven in het werk van de logopedist, waarbij ook het onderwerp praktijkkosten en praktijkvoering uitvoerig aan bod zijn gekomen. Aan het werkbezoek namen ook enkele lokale CDA-politici deel.
Redactie

Mevrouw Van den Berg en haar collega’s gaven na afloop aan een goed beeld gekregen te hebben van het werk en de meerwaarde van het vakgebied voor de zorg. In het gesprek bij de NVLF kwamen onder meer de problematiek van de werkdruk, oplopende wachtlijsten en de tarieven naar voren.

Het CDA-Kamerlid benadrukte daarbij een goede onderbouwing te willen zien voor de wens van de logopedisten tot een tariefsverhoging. Zij gaf aan dat voor een succesvolle belangenbehartiging overduidelijk moet blijken dat de huidige tarieven ontoereikend zijn voor een acceptabel vergoeding van de logopedist. Dat was voor haar geen vanzelfsprekendheid. Zij vindt het huidige tarief niet bij voorbaat ontoereikend, zich baserend op een vergelijking met de uurvergoedingen die zzp’ers ontvangen voor hun werkzaamheden. “Menige zzp’er is heel tevreden met een uurvergoeding van 60 tot 70 euro”, aldus Van den Berg. Tijdens het bezoek hebben we toegelicht dat deze vergelijking niet zonder meer op gaat. Een logopedist heeft te maken met directe en indirecte tijd zoals het bijwerken van de patiëntendossiers, afstemmen behandeling met artsen en scholen.

Verder deed ze de suggestie om op landelijk niveau meer te gaan samenwerken, bijvoorbeeld in landelijke ketens. Daarnaast zou een mogelijkheid tot kostenbesparing zijn om landelijke afspraken te maken met leveranciers, zoals meetbureaus en softwareleveranciers. Als dit zou stuiten op problemen van mededingingsaard, wil zij daarover direct geïnformeerd worden, liet ze weten.

Vanuit de NVLF is toegezegd de nadere onderbouwing te zullen leveren, waarbij ook de objectieve vaststelling van praktijkkosten door de NZa van enkele jaren geleden zal worden betrokken. Ook heeft de NVLF haar geattendeerd op de NZa-monitor paramedische zorg die binnenkort verschijnt.

Van den Berg gaf aan dat de beroepsgroep ook haar zegeningen moet tellen: logopedie zit voor 100% in de basisverzekering.

Eerder was een SP-Kamerlid op bezoek bij een logopediepraktijk. Het verschil van een werkbezoek van een oppositie- en coalitiepartij was duidelijk zichtbaar. Waar de een grote waarde hecht aan signalen, heeft de ander veel meer behoefte aan een (cijfermatige) onderbouwing om het beleid ter discussie te stellen. In het kader van de lobby gaat NVLF-voorzitter Michel Dutrée samen met een lid van de vereniging binnenkort op bezoek bij VVD-Kamerlid Arno Rutte.