Log in
Vul dan een korte enquête in. Om inzicht te krijgen in de ervaringen en de tijdsinvestering met betrekking tot de meldcode, worden paramedische beroepsbeoefenaren gevraagd een paar korte vragen te beantwoorden.
Redactie

Het doel van de Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is dat er eerder melding gedaan wordt van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Help mee en beantwoord via deze link de vragen.