Log in

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor KNO-Heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Nazorg/follow-up en ziekte-specifieke revalidatie bij hoofd-halstumoren. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het doel van de richtlijn is om 12 modules uit de richtlijn hoofd-halstumoren (uit 2014) aangaande nazorg/follow-up, algemene revalidatie m.b.t. o.a. fysiek en geestelijk functioneren en hoofd-hals-specifiek functieherstel te herzien dan wel nieuw te ontwikkelen.

De NVLF zoekt logopedisten die knelpunten ervaren bij de richtlijn Nazorg/follow-up en ziekte-specifieke revalidatie bij hoofd-halstumoren. Het doel is om te inventariseren welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Ben je beschikbaar, heb je de juiste kennis en kunde en