Log in
Op donderdag 2 juni vindt het volgende online spreekuur van de NVLF plaats. Welk thema zou jij graag willen bespreken? Laat het ons weten!

Door de uitbraak van het coronavirus waren we vorig jaar allemaal genoodzaakt vaker thuis te blijven en op zoek te gaan naar alternatieve werkmethoden. Een daarvan was het online samenkomen voor vergaderingen, webinars, workshops, etc. Deze nieuwe manier van werken heeft de NVLF geïnspireerd het online spreekuur te starten. Online bijeenkomsten kunnen gemakkelijk worden georganiseerd, besparen (reis)tijd, kosten en zijn eenvoudig bij te wonen. Een ideaal uitgangspunt om elkaar van tijd tot tijd op een laagdrempelige manier te ontmoeten.

Het concept van het online spreekuur is heel eenvoudig, max. dertig leden en een panel van NVLF-bureaumedewerkers, bestuurs- en/of commissieleden ontmoeten elkaar online rondom één thema. De respons van de deelnemers is na afloop altijd uitermate positief. De deelnemersaantallen nemen ook gestaag toe. De laatste bijeenkomst over logopedie in de verstandelijke gehandicaptenzorg werd bijgewoond door ruim 25 deelnemers. Dat is een goede drijfveer om de online spreekuren te blijven organiseren.