Lees verder
Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week.

Stand van zaken leidraad voor opschalen paramedische zorg
Vorige week hebben we in gezamenlijkheid met alle PPN-partijen, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF (fysiotherapie) de leidraad voor het veilig en verantwoord opschalen van de paramedische zorg besproken met het ministerie van VWS. Ons gezamenlijke voorstel is goed ontvangen en we zullen spoedig de paramedische zorg met gepaste maatregelen kunnen opschalen. Beeldbellen blijft echter voorlopig de voorkeur houden. De leidraad wordt nu voorgelegd aan RIVM om een advies te krijgen.

We houden jullie op de hoogte. Zodra de leidraad beschikbaar is lees je dat op onze website.

Mag ik weer aan de slag op school?
De scholen en kinderdagverblijven openen (deels) weer hun deuren weer op 11 mei. Veel logopedisten vragen zich af of zij dan ook weer aan de slag mogen (of moeten) op de scholen.

> Logopedist in dienst van een school
Logopedisten in dienst van een school vallen onder het protocol van de school waar zij/hij werkt. Vanzelfsprekend moet de school zorgen voor de veiligheidseisen die het RIVM heeft vastgesteld voor zowel de kinderen als de medewerkers (leerkrachten en overig personeel, zoals logopedisten, in dienst van de school). Zo moet de anderhalve meter afstand tussen de volwassenen en de kinderen gegarandeerd kunnen worden. Ook mogen ouders of verzorgers de school niet in.

> Logopedie in de eerstelijnspraktijk
In tegenstelling tot de scholen die de afgelopen weken gesloten waren, konden de logopedische behandelingen deels doorgaan. Bij voorkeur wordt de zorg op afstand uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden, maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiënemaatregelen worden opgevolgd (ook door de patiënt).

Ook voor de paramedische zorg wordt gekeken hoe de face-to-face behandelingen verder opgeschaald kunnen worden. De NVLF heeft samen met de andere paramedische beroepsgroepen een protocol voor opstarten paramedische zorg en een leidraad hygiënemaatregelen opgesteld. Deze documenten ligt op dit moment bij het RIVM ter goedkeuring voor. We hopen hierover snel duidelijkheid te kunnen geven.

> Logopediepraktijk op een schoollocatie
Voor logopedisten met een logopediepraktijk op een schoollocatie geldt dat de opschaling van de eerstelijnslogopedie moet plaatsvinden volgens de voorzorgsmaatregelen voor de eerstelijnszorg, zoals hierboven beschreven.
Daarbij moet ook afstemming plaatsvinden met de school over het opschalen van de zorg, Denk aan afspraken over toegang tot het schoolgebouw, het toepassen hygiëne voorschriften op de behandellocatie en aanwezigheid van/afstemming met ouder/verzorger bij de behandeling.

VvAA en PPN organiseren webinar over ondersteuningsmaatregelen
Nu de duidelijkheid over de hoogte van de continuïteitsbijdrage nog uitblijft, is het belangrijk te kijken naar de aanvullende mogelijkheden van de overheidsmaatregelen voor paramedici. Daarom organiseert VvAA op woensdag 6 mei om 19:30 uur in samenwerking met KNGF, SKF en PPN een webinar met een praktische toelichting op de continuiteitsbijdrage en de samenhang met de overheidsmaatregelen. De deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden voor het webinar.

Versie 1.4 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
Er is een nieuwe versie beschikbaar van de factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 met een paar aanpassingen naar aanleiding van het webinar van vrijdag 17 april, o.a. bij de onderwerpen:

 • Beschermende maatregelen
 • Aanbevelingen
 • Communicatie
 • Algemeen, logopedische behandeling

Bekijk versie 1.4 hier.

Zorgen om behandelindex
Van verschillende leden hebben we berichten ontvangen over dat zij zich zorgen maken over de effecten van de coronacrisis op de behandelindex van 2020.
Dit is besproken in de werkgroep ‘Ontwikkeling landelijke behandelindex’ en jullie kunnen erop vertrouwen dat met de effecten van de coronacrisis op de behandelindex 2020 rekening wordt gehouden. De zorginkopers die de behandelindex betrekken bij het inkoopbeleid 2021 baseren de behandelindex op de cijfers van 2018 of 2019. De coronapandemie is hierop niet van invloed.

Tarief telefonische zitting
Zoals jullie ongetwijfeld al hebben begrepen, hebben alle zorgverzekeraars met ingang van 1 maart jl. tijdelijk voor alle paramedische zorg de telefonische zitting ingekocht. Inmiddels hebben zij gezamenlijk besloten om voor een telefonische zitting hetzelfde tarief te hanteren als voor een reguliere zitting.
In sommige gevallen betekent dit dat over maart en april declaraties zijn ingediend tegen een te laag tarief. De NVLF gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars een nabetaling doen. CZ en Zorg en Zekerheid hebben dit al bevestigd.

Klik hier voor het aangepaste overzicht van de tarieven ten tijde van de coronacrisis.

Regels paramedische zorg nog niet verruimd
Zoals verwacht is tijdens de persconferentie van vorige week dinsdag (21 april) aangegeven dat de kinderopvang en het speciaal basisonderwijs de deuren na de meivakantie weer kunnen openen en dat de basisscholen deels weer kunnen starten.
De regels voor de (para)medische zorg zijn niet verruimd. Dat geldt ook voor logopediepraktijken gevestigd op een schoollocatie. De locatie is niet leidend voor het opstarten van de werkzaamheden.

Klik hier voor de Kamerbrief COVID-19: Update stand van zaken van dinsdag 21 april 2020.

De NVLF werkt met de overige paramedische beroepsgroepen samen aan een plan om de eerstelijnszorg weer te kunnen opstarten. Dit plan wordt met op dit moment met het RIVM afgestemd. Tot die tijd blijft het huidige beleid van kracht, zoals hieronder verwoord:

Kunnen paramedici, zoals logopedisten, nog zorg blijven bieden?
Ja, maar deze zorg moet op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden, maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiënemaatregelen worden opgevolgd (ook door de patiënt):

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt

De paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Lees hier de voorwaarden waaronder deze zorg mag worden geleverd. Als een patiënt verkoudheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM voor de desbetreffende zorgsector worden gevolgd. Zorgaanbieders moeten onderling verdere afspraken maken, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor patiënt en behandelaar geboden kan blijven worden.

Resultaten effecten coronavirus
Eerder deze maand vroegen wij jullie een enquête in te vullen omdat we graag willen weten wat de effecten zijn van het coronavirus op logopedische behandelingen. Deze cijfers kunnen we meenemen in onze gesprekken met onder andere zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. De enquête is door ongeveer 280 logopedisten ingevuld. Het grootste deel van hen (90%) werkt in de vrije vestiging. De resultaten op een rijtje:

 • Vrijwel alle ondervraagde leden (98%) hebben te maken met behandelingen die worden afgezegd. In 30% van de gevallen is dat zelfs meer dan de helft van de behandelingen.
 • 93% van de logopediepraktijken zag het aantal aanmeldingen van nieuwe patiënten de afgelopen maand dalen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Bij bijna 70% van de ondervraagde praktijken is het aantal aanmelding minstens gehalveerd.
 • Waar in 2019 nog 67% van de eerstelijns praktijken een wachtlijst hadden, is dat percentage de afgelopen periode gedaald naar 41%.
 • Ruim 60 procent van de ondervraagde praktijken laat weten dat zij momenteel uitsluitend door middel van telelogopedie behandelen.
 • Tot slot, een klein deel van de logopedisten kan niet werken vanwege gezondheidsklachten, een kleine 10% van de ondervraagden heeft hiermee te maken (gehad) in zijn of haar werksetting.

Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête hebben we dinsdagmiddag een persbericht verstuurd naar landelijke en regionale media. Lees het persbericht hier.

Daarnaast werken we op dit moment aan een video over telelogopedie. Deze verwachten we op korte termijn te kunnen delen met jullie en te verspreiden via sociale media.

Ervaringen in coronatijd
Een paar weken geleden deden we een oproep waarin we jullie vroegen jullie ervaringen in deze bizarre tijd van het coronavirus te delen in een korte vlog of blog. We hebben veel leuke en mooie inzendingen ontvangen en die hebben we op een speciale webpagina geplaatst: www.nvlf.nl/logopedieincoronatijd. Recent hebben we een aantal nieuwe blogs toegevoegd.

Zou jij ook willen delen hoe anders jouw werkdag er nu uitziet en hoe je dit ervaart? Je kunt ons jouw blog of vlog nog altijd sturen via communicatie@nvlf.nl.