Lees verder
Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week.

Persconferentie 21 april
Vanavond is er om 19.00 uur weer een persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen. De verwachting is dat de kinderopvang en het speciaal basisonderwijs de deuren na de meivakantie weer kunnen openen en basisscholen moeten voorbereidingen treffen om het onderwijs deels te hervatten.

Dat roept bij veel van jullie natuurlijk meteen de vraag op: mag ik dan ook weer starten met de logopedie behandelingen op mijn behandellocatie op school?
Of de regels voor de (para)medische zorg verruimd worden is nog niet duidelijk. De verwachting is dat de beroepsgroepen die normaal gesproken gebruik maken van beschermingsmiddelen, de zorg onder strenge voorwaarden weer mogen oppakken. Zoals we in het bericht hieronder ook melden werkt de NVLF momenteel met de overige paramedische beroepsgroepen samen aan een plan om de eerstelijnszorg weer te kunnen herstarten. Dit plan wordt aanstaande donderdag met het ministerie van VWS en het RIVM afgestemd.

Morgen (woensdag) zullen we op deze pagina laten weten wat de consequenties zijn voor logopedie.


Hoe straks verder?

Na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van dinsdag 14 april krijgen we regelmatig de vraag of de NVLF bezig is met een plan/richtlijn voor hoe de logopedische zorg straks weer opgepakt kan worden als de coronamaatregelen versoepeld worden. Daarom herhalen we onderstaand bericht van vrijdag 10 april nog een keer:

Samen met het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en diverse andere paramedische beroepsgroepen denken we na over hoe we straks de zorg weer oppakken als de coronamaatregelen worden versoepeld. De NVLF kijkt hoe de logopedische zorg weer ingezet kan worden in alle logopedische werksettingen, zowel in de eerstelijn als in de revalidatiecentra, verpleeghuizen en het onderwijs.

Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van vragen als:

–   Welke patiëntengroepen kunnen als eerste weer face-to-face behandeld worden;
–   Hoe richten we de revalidatiezorg voor (oud) coronapatiënten in;
–   Welke hygiënemaatregelen moeten we hanteren;
–   Wanneer moet ik beschermende maatregelen treffen;
–   En zo ja, hoe kom ik aan noodzakelijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes enz.

Op verzoek van het ministerie van VWS werken de paramedische beroepsgroepen aan één gezamenlijk plan om de eerstelijnszorg weer te kunnen opstarten. Het plan dat er nu ligt wordt aanstaande donderdag (23 april) besproken met het ministerie van VWS en het RIVM. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de voortgang.

Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik als zorgverlener zijn?
Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. ZN heeft overzichtelijk op een rij gezet welke stappen zij kunnen volgen.

Klik hier voor het stappenplan van ZN.

Statement CPLOL
Het CPLOL heeft een statement opgesteld over logopedie tijdens de coronacrisis. Lees de tekst hier.

Telefonische zitting CZ
Eind maart liet CZ weten dat het tarief voor de telefonische zitting tijdens de coronapandemie tijdelijk is verhoogd. Alleen de ingangsdatum van de hogere tarieven voor de telefonische zitting was nog niet duidelijk. Inmiddels heeft CZ hier een definitief besluit over genomen; voor deze uitzonderingsmaatregel geldt dezelfde periode als voor de overige uitzonderingsmaatregelen. Dat wil zeggen dat hij met terugwerkende kracht ingaat per 1 maart 2020 en in ieder geval geldt tot 1 juli 2020. Reeds ingediende declaraties zullen dan ook gecorrigeerd worden. Je hoeft hierover geen contact met CZ op te nemen.

Verduidelijking overzicht prestaties en tarieven telelogopedie n.a.v. corona
Omdat het tarievenoverzicht 2020 met de specifieke tarieven tijdens de corona-pandemie dat we eerder plaatsten hier en daar voor verwarring heeft gezorgd, hebben we in een nieuw overzicht gefilterd welke prestaties online gegeven kunnen worden tegen welke tarieven ten tijden van de coronapandemie. De prestaties die niet in dit overzicht genoemd worden, worden dus niet vergoed als deze via telelogopedie worden gegeven.

Tarieven
De tarieven in het rood vallen onder de uitzonderingsmaatregel naar aanleiding van het coronavirus. Deze tarieven gelden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 maart jl. tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Download het overzicht van prestaties en tarieven voor telelogopedie n.a.v. corona hier.

Wanneer er nieuwe prestaties aan dit overzicht worden toegevoegd of tarieven wijzigen, lees je dat op de actuele coronapagina en plaatsen we een nieuwe versie van dit overzicht. Mocht je naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via logopedie@nvlf.nl.

Volg onze dagelijkse corona-updates op www.nvlf.nl/coronavirus