Lees verder
Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week.

Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage
Vorige week maakte ZN bekend dat in mei alle zorgaanbieders een maandelijkse continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. Het gaat om zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract met een of meer zorgverzekeraars), die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Met deze continuïteitsbijdrage willen zorgverzekeraars zorgaanbieders ondersteunen die in financiële problemen (dreigen te) komen door de coronacrisis.

Voor een aantal specifieke beroepsgroepen bestaat de mogelijkheid om een aanvraag voor een vooruitbetaling aan te vragen per 14 april. Ook voor deze beroepsgroepen geldt dat alleen zorgaanbieders die in directe financiële nood zitten een aanvraag voor voortuitbetaling kunnen aanvragen. Voor logopedisten geldt deze regeling niet.

Klik hier voor meer informatie.

Compensatieregelingen corona
Zowel de zorgverzekeraars, als de overheid én de gemeenten hebben inmiddels verschillende regelingen vastgesteld om zorgverleners te compenseren voor hun omzetverlies. Denk hierbij aan de compensatieregeling van de zorgverzekeraars, de compensatieregeling gemeente, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Deze regelingen roepen ook weer vragen op, we krijgen vragen binnen als:
– Voor welke regeling kom ik in aanmerking?
– Voor hoeveel word ik gecompenseerd?
– Wat wordt de hoogte van de compensatie voor logopedie/
– Wanneer kan ik een verzoek indienen?
– Wanneer ontvang ik het geld?

Allemaal vragen die de NVLF op dit moment ook heeft. En wij snappen ook dat jullie graag zo snel mogelijk duidelijkheid willen hebben.

Op dit moment wordt door alle partijen hard gewerkt aan de uitwerking van de regelingen. Hoe de compensatieregeling van zorgverzekeraars bijvoorbeeld gaat uitpakken voor logopedisten kan de NVLF nu ook nog niet overzien. We blijven via PPN in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland en de betrokken overheidsinstanties, zoals de NZa, over de nadere uitwerking van de verschillende regelingen.
We willen dan ook jullie begrip vragen voor het feit dat de hierboven genoemde partijen wat tijd nodig hebben om de regelingen uit te werken. Het zijn voor alle partijen, zowel de zorgaanbieders als de stakeholders, bijzondere en zware tijden, die van ons allemaal veel inzet vragen.

Via de dagelijkse updates houden wij je op de hoogte.

KP regeling compensatie werkervaring vanwege corona
Het uitgangspunt van het KP is dat geregistreerden niet de dupe mogen worden van het coronavirus bij herregistratie. Paramedici treffen vanwege corona, ongeacht de setting waarin zij werken, specifieke maatregelen voor zowel de continuïteit als de kwaliteit van de paramedische zorgverlening.

Nu zorgverzekeraars de omzet van sommige paramedici compenseren, is het redelijk en billijk dat KP coulant omgaat met de uren die normaal gesproken passen bij de omzet. Vandaar dat het gedurende de coronaperiode is toegestaan dat geregistreerden, ongeacht in de setting waarin zijn werken, werkervaring kunnen opvoeren. Dit geldt dan voor alle paramedische beroepsgroepen die bij KP zijn aangesloten. Hier vind je meer informatie over deze regeling en hoe je de werkervaring kunt berekenen.

Meer veelgestelde vragen aan het KP over het coronavirus en een overzicht van alle compensatieregelingen vind je hier.

Herregistratie NVLF-registers
Net zoals het uitgangspunt van het KP dat geregistreerden niet de dupe mogen worden van het coronavirus bij herregistratie, is ook bij de herregistratie in de NVLF-registers het uitgangspunt dat geregistreerden niet de dupe mogen worden van het coronavirus.

Mocht je punten tekort komen voor je herregistratie, dan kan je gebruikmaken van de verruiming van de dispensatieregeling. Met deze regeling krijg je een verruiming van drie maanden om te werken aan deskundigheidsbevordering of zoveel langer als de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM van toepassing zijn. Wil je gebruik maken van deze regeling, mail je verzoek dan naar logopedie@nvlf.nl.

Vragen over prestatie instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt
De NVLF krijgt veel vragen over de prestatie instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt.

De zorgverzekeraars staan op dit moment niet toe dat de prestatie instructie/overleg via telelogopedie wordt geven. De NVLF heeft hen verzocht dit besluit in heroverweging te nemen. De behandeling via telelogopedie vindt nu juist vaak via de ouders plaats. Hetzelfde geldt voor de lange zitting. De groep patiënten die valt onder de prestatie lange zitting is een kwetsbare groep, die juist in deze tijd meer begeleiding nodig heeft.

Achtergrondinformatie over deze prestatie
De omschrijving van de prestatie Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt luidt:

Indien het voor de logopedische behandeling van een patiënt noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de verzorging van de patiënt. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling. De instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt kan, indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is, in rekening worden gebracht bij de logopedische behandeling.

De prestatie instructie/overleg mag op dezelfde dag plaatsvinden als een andere prestatie. Je moet dan wel aan de NZa-verplichtingen van de beleidsregel 2020 blijven voldoen. Zo moet je twee afspraken inplannen: één met de patiënt voor de behandeling en één met de ouders of verzorgers van de patiënt voor de instructie.

In de beleidsregel logopedie 2021 heeft de NZa omschrijving van de prestatie instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt verruimd. In de huidige omschrijving staat dat de prestatie in rekening gebracht kan worden, indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is. De nieuwe omschrijving wordt ‘dat indien de zorgbehoefte van de patiënt daartoe aanleiding geeft, deze prestatie in rekening gebracht kan worden bij de logopedische behandeling’.

Hoe straks verder?
Hoewel we nog midden in de coronacrisis zitten, wordt door verschillende partijen ook nagedacht over hoe we straks de zorg weer oppakken als de maatregelen worden versoepeld.

Samen met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars denken diverse beroepsgroepen hierover na. Ook de NVLF kijkt hoe de logopedische zorg weer ingezet kan worden in alle logopedische werksettingen, zowel in de eerstelijn als in de revalidatiecentra, verpleeghuizen en het onderwijs.

Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van vragen als:
• Welke patiëntengroepen kunnen als eerste weer face-to-face behandeld worden;
• Hoe richten we de revalidatiezorg voor (oud) coronapatiënten in;
• Welke hygiënemaatregelen moeten we hanteren.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de voortgang.

Veel gestelde vragen
We krijgen veel vragen van leden over onderwerpen die met het coronavirus te maken hebben. Bijvoorbeeld over de verschillende financiële regelingen die er zijn. Op deze pagina vind je een overzicht van alle veel gestelde vragen rondom het coronavirus en de bijbehorende antwoorden. Dus heb je een vraag, check deze pagina dan even, wie weet vind je daar het antwoord. Staat jouw vraag er niet tussen, dan beantwoorden wij die natuurlijk graag per mail of via de telefoon.