Lees verder
Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week.
  • Details financiële steun zorgverzekeraars
  • Zorgverzekeraars vergoeden preverbale logopedie via telelogopedie
  • Versie 1.3 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
  • Engelse versie factsheet beschikbaar
  • Verruiming coronamaatregelen KP
  • Blogs en vlogs

Details financiële steun zorgverzekeraars
Zondag maakten de zorgverzekeraars bekend dat zij zorgaanbieders gaan compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen een aanvraag indienen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Deze regeling treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Naar aanleiding van dit bericht krijgen wij vragen over details van deze steunmaatregelen. Vragen waarop de NVLF op dit moment ook nog geen antwoord heeft. De details worden namelijk de komende tijd uitgewerkt, dus hier is nog niet veel over bekend.

Wat we nu wel weten is dat logopedisten in aanmerking komen voor de continuïteitsbijdrage. De zorgverzekeraars gaan ervan uit dat logopedisten de behandelingen merendeels hebben kunnen voortzetten via telelogopedie en dus niet nu al in acute financiële problemen dreigen te komen. Daarom komt logopedie niet in aanmerking voor vooruitbetaling van de bijdrage vanaf 14 april. Mocht dat wel het geval zijn en je dit kunt aantonen, neem dan contact op met de NVLF.

Hieronder geven we antwoord op een aantal andere veel gestelde vragen naar aanleiding van het bericht en/of de brief van de zorgverzekeraars:

Ik heb geen acute financiële problemen, maar ik verwacht over een paar maanden wel een terugloop van patiënten. Hoe wordt dit gecompenseerd?
De NVLF ontvangt veel reacties over de verwachte terugloop van patiënten op langere termijn. Dit signaal zullen we meenemen in de vervolggesprekken met de betrokken stakeholders.

Kan ik van meerdere regelingen die er nu zijn vanwege het coronavirus gebruik maken?
Nee, als je gebruik maakt van de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars dan kom je niet in aanmerking voor regelingen van de overheid, zoals de NOW.

Hoe moet de omzetdaling aangetoond worden?
Dat is nog niet duidelijk. Dit wordt op momenteel uitgewerkt door een onafhankelijke partij.

Wat betekent deze passage uit de brief van ZN precies: ‘de continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis’?
Hiermee wordt bedoeld dat als de praktijken de gemiste inkomsten later in het jaar inhalen een deel van de tegemoetkoming terugbetaald moet worden. Ook hier is de nadere uitwerking nog niet van bekend, dus hoe dit wordt vastgesteld is niet duidelijk.

We snappen dat de brief veel vragen oproept. Alle partijen werken er momenteel hard aan om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Dus we verzoeken jullie vriendelijk nog even geduld hebben. Deze tijd vraagt veel van ons allemaal; voor jullie als zorgverleners maar ook voor de verschillende stakeholders is dit een unieke situatie waarin veel besproken en besloten moet worden.

Zorgverzekeraars vergoeden preverbale logopedie via telelogopedie
De zorgverzekeraars hebben laten weten day zij uniform toestaan dat preverbale telelogopedie wordt gedeclareerd onder de reguliere zitting preverbale logopedie.

Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd. Overige prestaties zoals de lange zitting en instructie en overleg worden niet geaccepteerd.

De NVLF heeft de zorgverzekeraars verzocht dit besluit in heroverweging te nemen. De groep patiënten die valt onder de prestatie lange zitting is een kwetsbare, die juist in deze tijd meer begeleiding nodig heeft. Hetzelfde geldt voor de ouderparticipatie. De behandeling via telelogopedie vindt nu juist vaak via de ouders plaats. Hiervoor is de prestatie instructie ook bedoeld.

Versie 1.3 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
Er is weer een update van de factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar. Bekijk versie 1.3 hier. In deze versie vind je een update van de adviezen voor hoge risico handelingen bij patiënten die niet verdacht of nog niet getest zijn.

Engelse versie factsheet beschikbaar
Er is nu ook een Engelse versie van de facsheet beschikbaar. Bekijk de Engelse vertaling hier.

Verruiming coronamaatregelen KP
Vorige week lieten we weten dat we met het KP in gesprek waren over de mogelijkheid om KP-punten toe te kennen voor:
1. kwaliteitskringbijeenkomsten die niet door kunnen gaan vanwege de huidige maatregelen m.b.t. coronavirus.
2. de inspanningen van logopedisten om de omschakeling naar online behandeling te maken.

De reden dat het KP en de NVLF hierover in gesprek zijn gegaan is enerzijds dat we logopedisten graag willen belonen voor de extra inspanning die zij leveren om continuïteit van zorg te waarborgen in deze bijzondere tijd. Anderzijds willen het KP en de NVLF voorkomen dat je als logopedist in de problemen komt voor wat betreft de herregistratie.

De NVLF en het KP hebben afgesproken geen punten toe te kennen voor kringbijeenkomsten die niet zijn doorgegaan. De verplichting vervalt voor minimaal vier bijeenkomsten per jaar in 2020, waardoor het niet noodzakelijk is om de kringbijeenkomst te verzetten naar een moment later in het jaar. De kringbijeenkomsten kunnen ook online worden georganiseerd. Puntentoekenning voor bijeenkomsten die niet hebben plaatsgevonden past niet bij kwaliteitsregistratie. Als alternatief is onderstaande nieuwe aanvullende regeling uitgewerkt.

De NVLF en het KP hebben nu een manier gevonden om punten toe te kennen voor de omschakeling naar online behandelen: de KP regeling punten deskundigheidsbevordering online paramedische zorgverlening. Door deze regeling is het mogelijk om eenmalig 8 punten op te voeren voor het omschakelen naar online behandeling. Deze punten vallen onder overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Dit is dezelfde categorie als de activiteiten binnen de kwaliteitskring. Deze regeling is gebaseerd op vertrouwen. Er wordt daarom geen bewijslast gevraagd.

Mocht je, ondanks deze maatregelen, toch punten tekort komen voor je herregistratie, dan kan je gebruikmaken van de KP Incidentele corona dispensatieregeling. Met deze regeling krijg je verruiming van drie maanden om te werken aan deskundigheidsbevordering. Verder is ADAP buitengewoon coulant bij reeds ingediende of in te dienen accreditatie aanvragen voor bij- en nascholing. Ook die zal steeds meer in digitale vorm worden aangeboden.

Meer weten? Kijk ook op het coronadossier op de website van KP.

Vlogs en blogs
Vorige week plaatsten we in de nieuwsbrief een oproep waarin we jullie vroegen jullie ervaringen in deze bizarre tijd van het coronavirus te delen in een korte vlog of blog. We hebben zoveel leuke en mooie inzendingen ontvangen dat het onmogelijk is om een keuze te maken welke we delen in de nieuwsbrief. Daarom zijn we op dit moment bezig met het bouwen van een speciale webpagina waar we al deze verhalen op zullen plaatsen. Zodra deze pagina klaar is, laten we dat weten via onze website, nieuwsbrief en sociale media.

Zou jij ook willen delen hoe anders jouw werkdag er nu uitziet en hoe je dit ervaart? Je kunt ons jouw blog of vlog nog altijd sturen via communicatie@nvlf.nl.