Log in
Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week.
  • Details financiële steun zorgverzekeraars
  • Zorgverzekeraars vergoeden preverbale logopedie via telelogopedie
  • Versie 1.3 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
  • Engelse versie factsheet beschikbaar
  • Verruiming coronamaatregelen KP
  • Blogs en vlogs

Details financiële steun zorgverzekeraars
Zondag maakten de zorgverzekeraars bekend dat zij zorgaanbieders gaan compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen een aanvraag indienen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Deze regeling treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Naar aanleiding van dit bericht krijgen wij vragen over details van deze steunmaatregelen. Vragen waarop de NVLF op dit moment ook nog geen antwoord heeft. De details worden namelijk de komende tijd uitgewerkt, dus hier is nog niet veel over bekend.

Wat we nu wel weten is dat logopedisten in aanmerking komen voor de continuïteitsbijdrage.