Log in
Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week.
Nederland

Aanvragen continuïteitsbijdrage

Vanaf morgen, woensdag 20 mei, kunnen logopedisten hun aanvraag voor de continuïteitsbijdrage indienen. Dat kan via de uitvraagmodule in het zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming.
Verloopt het aanvragen van de continuïteitsbijdrage niet zoals verwacht? Neem dan contact op met de NVLF, want dan kunnen we aan de hand van specifieke situaties de problematiek inbrengen bij de overleggen met de zorgverzekeraars.

De NVLF is blij dat met deze regeling er nu ondersteuning is voor die praktijken die door de coronamaatregelen in financiële nood zijn gekomen en dat de continuïteit van zorg daarmee behouden blijft. De afgelopen weken is door ZN hard gewerkt aan de regeling. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Uitgebreide informatie over de regeling, voorwaarden, betaalovereenkomst en een rekenvoorbeeld vind je op de website van ZN.

Voorwaarden

We adviseren