Lees verder
Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week.

Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk vanaf 15 mei a.s.
Vanaf 15 mei, dat is aanstaande vrijdag, kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, de maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

ZN heeft alle informatie nog een keer op een rij gezet:

Wie kan de continuïteitsbijdrage aanvragen?
De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Voor andere zorgaanbieders wordt een afzonderlijke regeling getroffen en zij worden daarover apart geïnformeerd.

Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?
Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87%. De tarieven per sector vind je in het document Continuïteitsbijdrage-regeling op de website van ZN.

Wanneer kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?
Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 mei gefaseerd de continuïteitsbijdrage aanvragen. ZN is hard bezig om deze fasering uit te werken. Zodra hier meer over bekend is, hoor je dit van ons.

Hoe kan de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd?
Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor is een aansluiting bij VECOZO nodig en een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal.

Let op! Ben jij als zorgaanbieder nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel je aanmelding en autorisatie dan zo snel mogelijk via https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkom je bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting en autorisatie.

Heb jij als zorgaanbieder een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling?
Kijk dan op www.zn.nl/corona/zorgverzekeringswet. ZN is uitsluitend aanspreekpunt voor andere branche- en beroepsverenigingen en heeft niet de capaciteit om individuele zorgaanbieders te woord te staan. Je kunt je vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling ook mailen naar de NVLF via logopedie@nvlf.nl. Wij zullen de binnengekomen vragen bundelen en deze voorleggen aan ZN.

Heb jij als zorgaanbieder een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage?
Kijk dan op de website van VECOZO.

Heb jij als zorgaanbieder straks een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van jou aanvraag?
Dan kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar(s). Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het over jouw continuïteitsbijdrage gaat.

Nieuwe versie triage stappenplan
Woensdagavond maakte het Kabinet tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen bekend. Voor KNGF, SKF en PPN was dit aanleiding om opnieuw ons triage stappenplan onder de loep te nemen. Het blijkt dat het voorgaande stappenplan al redelijk goed aansluit bij de nieuwe situatie.

De belangrijkste wijzigingen zetten we hier op een rijtje:

  • Houd rekening met social distancing. Handhaaf bij praktijkorganisatie de regels van social distancing.
  • Een triage COVID-19 verschijnselen voorafgaand aan een fysiek consult blijft essentieel. Zonder triage start je niet met een fysiek consult
  • Een consult op afstand was de voorkeurs optie en is nu een overweging.

Wat verder blijft gelden:
Behoud bij een consult zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand en handhaaf de regels van het hygiëneprotocol.

Bekijk de nieuwe versie van het triage stappenplan hier.

Organisatie praktijk
Op veler verzoek heeft de NVLF een aantal adviezen voor de inrichting van de logopediepraktijk op een rij gezet. In dit document vind je tips voor de herinrichting van de organisatie van zorg (indien van toepassing). Het is uiteindelijk aan de logopedist zelf om goed naar de eigen praktijk en situatie te kijken en de voor haar/hem passende maatregelen te treffen.

Toolkit ‘Veilig naar de logopedist’
Ook op veler verzoek: een toolkit die je in de praktijk kunt gebruiken. Met onder andere een poster en een afbeelding voor bijvoorbeeld in je e-mailhandtekening. Alles onder het motto: ‘Veilig naar de logopedist. Zo doe je dat.’ De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Poster (deze kun je printen op A3- en A4-formaat);
  • Afbeelding voor bijvoorbeeld onder je e-mailhandtekening;
  • Tekst die je naar je patiënten kunt mailen of op je website kunt plaatsen.