Log in

Onder meer Het Netwerk Amsterdamse Logopedisten ontving van de NVLF financiële ondersteuning voor hun regionale samenwerking. Een belangrijk project in het afgelopen jaar was het ontwikkelen van hun eigen website: www.netwerkamsterdamselogopedisten.nl, die nu live is.

Met de website kan het netwerk zich verder profileren en meer logopedisten enthousiasmeren om lid te worden.