Log in

Vanaf nu is de Hersenletsel Alliantie digitaal te raadplegen via haar nieuwe website www.HersenletselAlliantie.eu. Hiermee wordt de bekendheid van de alliantie vergroot en wordt bijgedragen aan het verbeteren van zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel.

De Hersenletsel Alliantie is medio 2018 opgericht op initiatief van de Hersenstichting en destijds nog 15 partners. De partners wisselen kennis uit en trekken waar nodig gezamenlijk op.  Met de nieuwe website Hersenletselalliantie.eu  wil zij zichtbaarder worden, meer verbindingen creëren en samenwerking stimuleren.

Wat is de Hersenletsel Alliantie?
De Hersenletsel Alliantie is een landelijk samenwerkingsverband waarbij inmiddels 17 partners bij zijn aangesloten. Partners zijn beroepsverenigingen die dagelijks werken met mensen met hersenletsel, zoals revalidatieartsen, ergotherapeuten en neuropsychologen. Daarnaast zijn landelijke kennisnetwerken, netwerkorganisaties en (behandel)programma’s aangesloten.

Gezamenlijk trekken de 17 partners op twee niveaus met elkaar op.

  • Uitvoeren van gezamenlijke projecten
    Waar de Hersenletsel Alliantie een gezamenlijk belang