Log in

Op woensdag 6 april 2022 organiseert PPN een webinar over de Wet toetreding zorgaanbieders. Hierin worden de belangrijkste elementen van deze wet behandeld. Het webinar vindt plaats tussen 19.30 uur en 20.30 uur en is gratis voor leden van de NVLF.

Per 1 januari 2022 valt iedere zorgaanbieder onder de meldplicht Wtza. Bepaalde zorgaanbieders dienen ook een vergunning en een toezichthoudend orgaan te hebben. Tijdens het webinar wordt dit alles, inclusief het overgangsrecht, nader toegelicht.

Let op: Vanwege de vele vragen is het maximum aantal deelnemers zojuist verhoogd naar 500. Dit is echter wel het maximum wat kan. Vol is dan dus echt vol.

Het webinar wordt opgenomen en zal ook naderhand te delen zijn .

Klik