Log in

Het bureau van de NVLF organiseert op dinsdag 28 september van 18.30 uur tot 20.30 uur een Webinar ‘Rechten en plichten arbeidsvoorwaarden in de praktijk’ in samenwerking met Van As Advocaten. Van As Advocaten ondersteunt de NVLF-leden bij de juridische dienstverlening op het gebied van arbeid en inkomen. De avond wordt georganiseerd voor zowel de werkgevers als de werknemers.

De onderstaande onderwerpen komen tijdens het Webinar aan bod:

  • de arbeidsvoorwaarden;
  • stukloon;
  • nut van functioneringsgesprekken;
  • rechten en plichten van werkgever en werknemer;
  • waar moet je aan denken als je iemand een contract aanbiedt;
  • updaten van standaardmodellen (oude overeenkomsten).

Uiteraard wordt daarbij uitgegaan van de relevante en meest recente wetgeving.