Lees verder

Aanstaande donderdag (21 januari, 18.00-19.00 uur) organiseert de NVLF in samenwerking met de onderzoeksgroep een webinar over het onderzoek naar de herstelzorg voor COVID-19 patiënten. Het is nog mogelijk om je aan te melden voor deze webinar.

Tijdens de webinar zal Hanneke Kalf, die namens logopedie deelneemt aan de onderzoeksgroep, jullie samen met Philip van der Wees (Hoogleraar Paramedische wetenschappen en hoofdaanvrager van het onderzoek), Thomas Hoogeboom (senior onderzoeker en projectleider) en Marliek Schulte (beleidsmedewerker NVLF) informeren over het onderzoek en al jullie vragen beantwoorden.

Klik hier om je aan te melden.

Over het onderzoek
Zoals bekend is sinds 18 juli 2020 een ‘voorwaardelijke toelating’ voor paramedische herstelzorg voor COVID-19-patiënten met ernstige klachten van kracht. Deze regeling geldt ook voor de logopedische zorg voor deze patiënten. De aanname is dat deze herstelzorg relevant is, maar minister Van Ark heeft als voorwaarde gesteld dat die meerwaarde door middel van wetenschappelijk onderzoek ook wordt aangetoond.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opzetten van het onderzoek. Het Radboudumc gaat het onderzoek uitvoeren samen met acht andere kennisinstituten. Namens logopedie neemt dr. Hanneke Kalf deel aan de onderzoeksgroep.

Waarom belangrijk?
Het afgelopen jaar heeft COVID-19 op iedereen een enorme impact gehad. Het is daarom belangrijk zichtbaar te maken wat wij als logopedisten voor deze patiëntengroep kunnen betekenen, zodat de zorg voor deze patiëntengroep toegankelijk blijft. Een andere verwachte winst is een intensievere samenwerking tussen paramedici en de paramedische beroepsverenigingen.

De metingen door de logopedist zijn onderdeel van de gebruikelijke logopedische diagnostiek. Voor de extra inspanning om patiënten prospectief te includeren en tot het einde van het onderzoek te blijven meten ontvangt elke paramedicus €25. Daarnaast worden voor de paramedici ook accreditatiepunten aangevraagd voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek die zijn op te voeren in het kwaliteitsregister. Klik hier voor meer informatie.