Log in

Op 22 mei jongstleden heeft Ruth Dalemans een webinar gegeven over het herziene Beroepsprofiel Logopedist. Het herziene beroepsprofiel biedt een duidelijk overzicht van het vakgebied logopedie en de benodigde vaardigheden voor logopedisten om succesvol te zijn in hun werk. Het vervangt het vorige profiel uit 2013 en is tot stand gekomen met input van vele betrokken professionals uit verschillende praktijken en opleidingen, evenals belanghebbenden zoals de Patiëntenfederatie Nederland, andere zorgverleners en zorgverzekeraars.

Indien je het webinar wilt terugkijken, kun je je hier aanmelden.

Bekijk hier de PowerPoint presentatie.


1 punt accreditatie, loopt t/m 22-08-2023