Log in
Iedere dag komen er bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week: Wat zijn de rechten en plichten van de logopedist en van een leerling/student die komt stagelopen?

De rechten en plichten zijn vastgelegd in de stageovereenkomst die de school of opleiding van de leerling/student verzorgt. Hierin staan onder andere de duur en doel van de stage, wie de contactpersoon van de school of opleiding is en op welke wijze de leerdoelen zijn afgesproken. Vanzelfsprekend moet de patiënt/cliënt toestemming geven dat een stagiair behandelingen bijwoont. Maak tevoren ook afspraken over geheimhouding over hetgeen dat er wordt besproken. Dit kan eventueel schriftelijk in de stageovereenkomst worden vastgelegd. Zowel de school/opleiding als de stagiair en jij als stageverlener moeten deze ondertekenen.

Vaak wordt gevraagd of de stagiair ook inzage mag krijgen in het logopedisch dossier. Het antwoord hangt samen met het doel van de stage. Is het een snuffelstage, dan heeft inzage geen meerwaarde. Komt bijvoorbeeld een PABO-student informatie zoeken over