Log in

In onze berichten zie je zo nu en dan het thema organisatiegraad en het onderwerp regionalisering voorbijkomen. Begin april hebben we jullie via een poll gevraagd of jullie weten wat dit precies inhoudt. In totaal hebben we 20 reacties ontvangen met daarin hele eerlijke antwoorden.

Het thema organisatiegraad is bij 50% van de respondenten bekend. Het onderwerp regionalisering is iets beter bekend, namelijk bij 60%. In de antwoorden zien we dat bij ‘organisatiegraad’ wordt gedacht aan het oprichten van een vakbond, het organiseren van vergoedingen en het oprichten van netwerken om zorg op de juiste plek te leveren. Bij ‘regionalisering’ wordt voornamelijk gedacht aan samenwerken in de regio, bijvoorbeeld door een regionale zorgkaart en regionale samenwerkingsafspraken te maken.

Wat houden deze begrippen nou eigenlijk precies in? Hieronder lees je een toelichting.

Organisatiegraad

De organisatiegraad is erop gericht netwerken te ontwikkelen van paramedici die naar elkaar doorverwijzen maar ook de organisatie van praktijken bundelen om zo bijvoorbeeld goedkoper in te kunnen kopen