Log in
Iedere dag komen er bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig beantwoorden we een veel gestelde vraag op de website en in de nieuwsbrief.
Redactie

De afgelopen weken hebben we meerdere vragen van vierdejaars studenten ontvangen over al als logopedist aan de slag gaan zonder dat het diploma is ontvangen. Vaak wordt dan voor een constructie gekozen waarbij de student onder supervisie van een afgestudeerde collega werkt. Mag dit?

Antwoord:
Nee, dit mag niet. Zolang je nog niet in het bezit bent van het diploma logopedie, is het niet toegestaan om als logopedist aan de slag te gaan. Ook niet onder supervisie van een afgestudeerde collega. Een dergelijke constructie kun je ook niet vergelijken met een stageperiode. Hieraan ligt een stageovereenkomst ten grondslag waarin afspraken tussen de stageverlenende instelling (praktijk) en de hogeschool zijn vastgelegd over verantwoordelijkheid, rechten en plichten.

Als student ben je afgestudeerd als alle opdrachten afgerond zijn. Je kan na afronden van alle opdrachten een bewijs van afronding studie opvragen als de diploma-uitreiking nog even op zich laat wachten.