Log in
Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veelgestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week is: Hoe zijn de AVG en andere wet- en regelgeving van toepassing op een stagiair?

Als een logopedist minstens twee jaar werkzaam is als gediplomeerd logopedist, mag zij stagiaires begeleiden. De logopedist schakelt een stagiair in bij de behandeling van een cliënt na toestemming van de cliënt. Voor de inschakeling van de stagiair bij behandelingen wordt in onderling overleg een werkplan opgesteld, waarin in ieder geval wordt vastgelegd hoe de begeleiding van de stagiair plaatsvindt, wat de leerdoelen zijn en wanneer en onder welke voorwaarden de stagiair zelfstandig en buiten aanwezigheid van de logopedist werkzaamheden in het kader van een behandeling mag verrichten. In de contracten van de zorgverzekeraars is tevens bepaald dat de stagiair alleen onder supervisie mag werken en boventallig mag worden ingezet. De voorwaarden uit de overeenkomst zijn ook op de stagiair van toepassing.

Een deel van deze afspraken zijn ook vastgelegd in de stageovereenkomst die de school