Log in
Iedere dag komen er bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week is: wat zijn de afspraken over de samenwerking tussen eerstelijns logopedie en het cluster 2 onderwijs?

Ruim een jaar geleden zijn er afspraken gemaakt tussen de NVLF en Siméa over de samenwerking tussen de eerstelijns logopedisten en de cluster 2 scholen. Een deel van de afspraken gaat over de vergoeding van werkzaamheden die aan de logopedist uit de eerstelijn worden gevraagd.

Over de vergoeding van het bijwonen overleg zijn regionale verschillen hoe de afspraken worden nageleefd. In de ene regio is er geen discussie over de vergoeding van de werkzaamheden, terwijl er ook regio’s zijn waar er geen enkele vergoeding wordt geboden omdat er of geen budget lijkt te zijn of omdat er volgens het cluster 2 het merendeel van de collega-logopedisten geen vergoeding vraagt.

Wat zijn de afspraken over de vergoeding van het overleg bij een leerling met een cluster 2 arrangement?

  • De ambulant begeleider neemt het initiatief voor het uitnodigen van