Lees verder
Iedere dag komen er bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week is: wat zijn de afspraken over de samenwerking tussen eerstelijns logopedie en het cluster 2 onderwijs?

Ruim een jaar geleden zijn er afspraken gemaakt tussen de NVLF en Siméa over de samenwerking tussen de eerstelijns logopedisten en de cluster 2 scholen. Een deel van de afspraken gaat over de vergoeding van werkzaamheden die aan de logopedist uit de eerstelijn worden gevraagd.

Over de vergoeding van het bijwonen overleg zijn regionale verschillen hoe de afspraken worden nageleefd. In de ene regio is er geen discussie over de vergoeding van de werkzaamheden, terwijl er ook regio’s zijn waar er geen enkele vergoeding wordt geboden omdat er of geen budget lijkt te zijn of omdat er volgens het cluster 2 het merendeel van de collega-logopedisten geen vergoeding vraagt.

Wat zijn de afspraken over de vergoeding van het overleg bij een leerling met een cluster 2 arrangement?

  • De ambulant begeleider neemt het initiatief voor het uitnodigen van de behandelend eerstelijns logopedist om een onderwijskundig doel te behalen
  • De behandelend logopedist maakt een offerte voor het bijwonen van het overleg
  • Na accordering van de offerte wordt het bijwonen van het overleg vergoed

Deze afspraken gaan dus alleen over leerlingen met een cluster 2 indicatie en waarbij de ambulant begeleider het initiatief voor het overleg neemt. In alle gevallen waarbij de school van de leerling verzoekt om een overleg bij te wonen, kan er geen beroep worden gedaan op de afspraken die wij met Siméa hebben gemaakt. Siméa kan immers geen afspraken maken over de budgetten van het ‘reguliere’ onderwijs.

Meer lezen over alle afspraken? Lees hier meer.