Lees verder

Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig beantwoorden we een veel gestelde vraag op de website en in de nieuwsbrief.  

De vraag van deze week is: Wat is het verschil tussen ZorgDomein en Zorgmail?

Antwoord:

ZorgDomein
Met ZorgDomein komt de verwijzing naar logopedie digitaal binnen, compleet met alle relevante patiëntgegevens én volgens de richtlijnen. Als er een koppeling is met het EPD voeg je de verwijsbrief eenvoudig toe aan het patiëntendossier. Klik hier voor meer informatie.

Uit een inventarisatie onder de softwareleveranciers blijkt dat verschillende leveranciers momenteel werken aan de  koppeling om verwijzingen via ZorgDomein te kunnen ontvangen. Een aantal leveranciers heeft dit al gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie over de koppeling en kijk dan naar de kolom ‘zorgaanbiedend’.

Heb je interesse in ZorgDomein? Het is nu extra voordelig voor leden van de NVLF. Klik hier voor meer informatie.


Zorgmail
Zorgmail wordt gebruikt  voor het uitwisselen van privacygevoelig persoonlijke gegevens. Dit betekent dat je bij het versturen van gegevens over patiënten een veilige mail gebruikt. Deze dienst biedt de garantie dat het bericht ook inderdaad alleen wordt gelezen door de persoon waarvoor het bedoeld is en niet “afgetapt” kan worden. Klik hier voor meer informatie over Zorgmail. Een concurrent van Zorgmail is bijvoorbeeld Zivver. Klik hier voor meer informatie over Zivver.