Log in

Een deel van de patiënten die Covid-19 heeft doorgemaakt, valt buiten de regeling van de paramedische herstelzorg. Dat kan diverse redenen hebben, maar in die situaties krijgt iemand de (logopedische) behandeling niet vergoed. Deze patiënten kunnen zich melden bij C-support.  Ook  de logopedist kan in deze situaties contact opnemen met C-support.

De NVLF adviseert logopedisten en patiënten contact op te nemen met C-support om zo een goed  beeld te krijgen de ontstane problemen rondom de behandeling en vergoeding van de –herstelzorg na covid-19. We worden graag op de hoogte gehouden van deze contacten.

Over C-support
C-support werkt in opdracht van VWS voor Covid-19 patiënten die langdurig klachten ondervinden van een coronabesmetting. C-support is een laagdrempelig nazorgcentrum voor patiënten en professionals. In de praktijk zal C-support met name een verbindende en intermediaire rol vervullen in de veelheid van initiatieven die er zijn voor de Covid-19 patiënten en voor en met hen regisseren en