Lees verder

Een deel van de patiënten die Covid-19 heeft doorgemaakt, valt buiten de regeling van de paramedische herstelzorg. Dat kan diverse redenen hebben, maar in die situaties krijgt iemand de (logopedische) behandeling niet vergoed. Deze patiënten kunnen zich melden bij C-support.  Ook  de logopedist kan in deze situaties contact opnemen met C-support.

De NVLF adviseert logopedisten en patiënten contact op te nemen met C-support om zo een goed  beeld te krijgen de ontstane problemen rondom de behandeling en vergoeding van de –herstelzorg na covid-19. We worden graag op de hoogte gehouden van deze contacten.

Over C-support
C-support werkt in opdracht van VWS voor Covid-19 patiënten die langdurig klachten ondervinden van een coronabesmetting. C-support is een laagdrempelig nazorgcentrum voor patiënten en professionals. In de praktijk zal C-support met name een verbindende en intermediaire rol vervullen in de veelheid van initiatieven die er zijn voor de Covid-19 patiënten en voor en met hen regisseren en overzicht houden waar nodig en mogelijk.

Vanuit haar visie zal C-support een regisserende rol spelen wanneer dit gevraagd wordt of nodig blijkt. Schematisch zou dit als volgt eruit kunnen zien (klik op de afbeelding om te vergroten):
c-support

De ‘factor tijd’ uit het schema is een relevant element:

  • Een deel van de patiënten vindt na het doormaken van Covid-19 haar weg via de Covid-19 herstelzorg en behoeft verder geen ondersteuning van C-support.
  • Een ander deel van de patiënten doet een beroep op het aanbod met complexe multi-problematiek. In dat geval kunnen zowel patiënten als professionals een beroep op C-support doen voor ondersteuning, regie en verbinding tussen de verschillende betrokkenen en disciplines.
  • Ten slotte zal er een groep patiënten komen voor wie de behandeling in het reguliere circuit is afgerond, maar die nog kampt met allerlei vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen of in het psychosociale domein. Ook zij kunnen dan een beroep doen op C-support.

 

C-support helpt ook patiënten die nu buiten de covid-19 paramedische herstelzorg regeling vallen en behandeling dus zelf moeten betalen. Mocht je deze patiënten verwezen krijgen, of heeft je patiënt nog restklachten na afloop van het termijn, verwijs hen dan tijdig naar C-support.

Heb je vragen over wat C-support voor jou kan betekenen?
Neem contact op met het secretariaat van C-support, tel. (073) 4400440 van maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Je kunt ook een bericht sturen naar: info@c-support.nu. Je ontvangt dan z.s.m. een reactie.
Aan de dienstverlening van C-support zijn geen kosten verbonden.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over C-support