Log in

De NVLF, maar ook de individuele leden worden weleens benaderd door commerciële videoproductie c.q. videomarketingbedrijven die tegen betaling een item in een tv-programma of online video op een specifieke website aanbieden. Dit zijn allemaal geheel legitieme producties, toch gaat de NVLF niet vanzelfsprekend op elk aanbod in.

Hoewel een professioneel opgenomen item op landelijke televisie heel aantrekkelijk lijkt, is niet elk aanbod even rendabel. Wanneer de NVLF zo een aanbod krijgt gaan we na of de kosten opwegen tegen het bereik. Bijvoorbeeld wanneer een item zaterdagmiddag wordt uitgezonden in plaats van vrijdagavond zal het aantal kijkers minder zijn. Ook de zender waarop het programma wordt uitgezonden speelt een rol bij de beslissing.

Daarnaast proberen we vooraf te bepalen of het commerciële karakter van het item niet de geloofwaardigheid van het onderwerp aantast. Deze bedrijven willen zoveel mogelijk aan hun productie verdienen, dus gaan ze zijdelings ook allerlei contracten aan met sponsoren voor zogenaamde product placement, een reclametechniek